Dolina Sąspowska w Ojcowskim Parku

Bez wątpienia Ojców jest jedną z najbardziej turystycznych miejscowości w bezpośredniej odległości od Krakowa. Na terenie OPN znajduje się wiele ciekawych tras, szlaków, które różnią się między sobą zaletami - ostatnio opisałem wycieczkę zielonym szlakiem, która była niezwykle widokowa, prowadziła przez grań Doliny Prądnika. W przypadku Doliny Sąspowskiej walorami są liczne polany, chaty, rozlewiska, które można tam zaobserwować.