Wzgórze 502 „Grodzisko” Jerzmanowice

Krajobraz Jury Krakowsko Częstochowskiej jest niezwykle zróżnicowany dzięki swojemu pagórkowatemu charakterowi, gdzie polany czy wręcz pola dzielą miejsce z lasami oraz mniej lub bardziej monumentalnymi ostańcami tj. skałami wapiennymi. Jednym z miejsc o szczególnym natężeniu tych ostatnich jest obszar Jerzmanowic wraz z tzw. Grodziskiem, czyli Wzgórzem 502. Zapraszam do lektury najnowszego wpisu!